امروز جمعه, 25 خرداد 1403، خوش آمدید

وقف کتاب در گردش

آقای عرب زاده پنجشنبه، 13 مهر 1402 - 17:11
وقف کتاب در گردش

«لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون (7)» هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا نخواهید رسید، مگر آنکه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. سوره‏ ی آل عمران، آیه 92. واحد فرهنگی مرکز آماده دریافت جزوات و کتب مقاطع و سنوات قبلی شما دانشجوی عزیز جهت استفاده سایر دانشجویان مرکز می باشد. 🔸مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی 🔸روابط عمومی مرکز علمی کاربردی مشکات ولایت