امروز یکشنبه, 31 تیر 1403، خوش آمدید

لیست دروس آزمون های هماهنگ و مانور اجباری آزمون

آقای ابراهیمی پنجشنبه، 23 دی 1400 - 14:08

شرکت در آزمون مانور به نشانی اینترنتی زیر #اجباری می باشد و در صورت عدم شرکت در آزمون مانور، حق شرکت در آزمون نهایی را #نخواهید_داشت


https://examuast.ir

آزمون مانور از ساعت ۱۴ مورخ 27 دی آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت