امروز چهارشنبه, 09 خرداد 1403، خوش آمدید

جلسه سرپرست مرکز مشکات ولایت با آقای مصدق سردبیر ماهنامه کرج امروز

آقای ابراهیمی دوشنبه، 01 آذر 1400 - 16:36

جلسه سرپرست محترم مرکز آموزش علمی کاربردی مشکات ولایت سرکار خانم صالحی
با سردبیر محترم ماهنامه کرج امروز جناب آقای مصدق
و مدیریت محترم فرهنگی دانشجویی و مدیریت حراست مرکز علمی کاربردی مشکات ولایت

در رابطه با همکاری های رسانه ای طرفین

در دومین روز از هفته بسیج
۳۰ آذر ۱۴۰۰