امروز جمعه, 25 خرداد 1403، خوش آمدید

فرم خام درس کاربینی

آقای نوری دوشنبه، 24 آبان 1400 - 09:13
موارد حائز اهمیت در خصوص تکمیل فرم ها: ۱. تعیین مکان بازدید حائز اهمیت بوده و می بایست حتما "مرتبط" باشد ۲. تکمیل فرم های مربوطه و پاسخ به سوالات مندرج باید بصورت کامل انجام گردد. ۳.فرم به امضای دانشجو برسد. ۴.گزارش بازدید به همراه تصاویر از محل الزامیست. ۵.فرم ها پیش از ثبت نمره فقط توسط مدرس مرکز مشکات تحوبل گردد. ۶.مرکز تحت هیچ شرایطی فرم های کاربینی و کارورزی را از دانشجو تحویل نمی گیرد. 7.تکمیل تفاهم نامه فی مابین مرکز و محل بازدید