امروز یکشنبه, 31 تیر 1403، خوش آمدید

آئین نامه انضباطی دانشجویان

آقای نوری دوشنبه، 24 آبان 1400 - 07:43
منشور انضباطی دانشجویان بر اساس آئین نامه انضباطی مصوب 358 شورای عالی انقلاب مورخ 74/06/14

مرکز آموزش علمی کاربردی مشکات ولایت