امروز دوشنبه, 03 مهر 1402، خوش آمدید

برگزاری کارگاه آموزشی مشاغل قرآنی

آقای نوری یکشنبه، 23 آبان 1400 - 08:26
به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی ویژه دانشجویان مرکز مشکات ولایت مدرس کارگاه: جناب استاد مهدی مدیح المکتبی