امروز جمعه, 11 اسفند 1402، خوش آمدید

بازدید از خانه استارت آپ کرج

آقای نوری شنبه، 22 آبان 1400 - 09:06
حضور مدرسان و دانشجویان مرکز علمی کاربردی مشکات ولایت در خانه استارت آپ کرج به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

شنبه 22 آبان ماه 1400   ساعت 15