امروز جمعه, 25 خرداد 1403، خوش آمدید

ثبت نام فناور برتر و ایده برتر پژوهشی

آقای نوری چهارشنبه، 19 آبان 1400 - 09:07
ویژه مدرسان و دانشجویان فرهیخته به مناسبت هفته پژوهش و فناوری آدرس سایت: https://researchweek-alborz.khu.ac.ir/