امروز یکشنبه, 31 تیر 1403، خوش آمدید

لیست دانشجویان فارغ التحصیل که گواهی موقت آنها صادر شده است.

آقای عرب زاده یکشنبه، 21 آبان 1402 - 12:19
گواهی موقت فارغ التحصیلی

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست فوق می باشد جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی به واحد آموزش مراجعه نمایند.