امروز یکشنبه, 31 تیر 1403، خوش آمدید

سومین دوره انتخابات انجمن های علمی مرکز آموزش علمی کاربردی مشکات ولایت

آقای ابراهیمی پنجشنبه، 06 آبان 1400 - 14:35
دانشجویان جهت عضویت در شورای مرکزی هر یک از انجمن های علمی (قرآنی، فرهنگی و مددکاری) متناسب با رشته ی تحصیلی خود، نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی و شماره دانشجویی خود را تا تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰ به شماره مجازی ۰۹۲۱۷۴۸۷۸۲۷ ارسال نمایند. داوطلبان پس از احراز صلاحیت جهت ورود به شورای مرکزی می توانند تبلیغات خود را آغاز نموده و پس از برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ اسامی راه یافتگان به شورای مرکزی انجمن ها مشخص خواهد شد. مدیریت فرهنگی و دانشجویی روابط عمومی مرکز آموزش مشکات ولایت